bubbles going upwards on a body of water
Interieur

Hoe ziet de waterontharder werking er precies uit?

Sta je op het punt om een bepaalde waterontharder aan te schaffen waar je graag in je huis gebruik van wenst te maken? Dan zal je kunnen vaststellen dat de exacte waterontharder werking waar je op kan rekenen in de praktijk danige verschillen kan vertonen. Dat is voornamelijk het gevolg van het feit dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende soorten van waterontharders. Het is bijvoorbeeld zo dat we een onderscheid maken tussen enerzijds de exemplaren die werken met zout en anderzijds de exemplaren waarbij er geen sprake is van een werking met zout. Hoe deze opties precies ten opzichte van elkaar verschillen ontdek je meteen hier op deze pagina. 

Waterontharder werking met zout 

De waterontharder werking met zout is er één waarbij sprake is van de toepassing van een zogenaamde ionenwisselaar waar in de praktijk ook wel naar wordt verwezen als zijnde een harscilinder. Hierbij is het zo dat de harskorrels ervoor zorgen dat kalk- evenals magnesiumionen uit hard water kunnen worden gewisseld met natriumionen. Op het ogenblik dat de harscilinder verzadigd is zal hij worden gespoeld met zout water. In de praktijk is het zo dat er naar dit proces wordt verwezen als zijnde regeneratie. Hiervoor geldt bovendien dat er sprake kan zijn van zowel een mechanische als een elektronische werking.

Niet alleen de waterontharder werking is een belangrijk aandachtspunt om aandacht aan te besteden indien je kiest voor een exemplaar waarbij gebruik wordt gemaakt van zout. Daarnaast dient er uiteraard ook stil te worden gestaan bij de kosten die hieraan verbonden zijn. Hou er immers rekening mee dat er wel sprake is van een bepaald verschil tussen enerzijds de elektronische waterontharders en anderzijds de mechanische exemplaren. Voor deze laatste geldt dat ze beduidend goedkoper zijn. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er hierbij geen rekening wordt gehouden met het exacte waterverbruik waarvan sprake is. De spoeling gebeurt hierbij dan ook op vaste tijdstippen.

De werking van een waterontharder zonder zout

Bij het bekijken van de waterontharder werking is het zo dat er eveneens aandacht moet worden besteed aan de exemplaren die op de markt zijn terug te vinden waarbij er geen sprake is van zout. Voor deze exemplaren geldt dat ze de kalk niet uit het water halen, maar wel laten rondzweven waardoor het zich niet weet te hechten aan de leidingen. We maken in de praktijk op dit vlak een onderscheid tussen verschillende mogelijkheden. Denk hierbij meer concreet aan de onderstaande:

  • Exemplaren met een magneet;
  • Exemplaren met zinken anode;
  • Exemplaren met polyfosfaten; 
  • Exemplaren met een cO2-injectie;

Niet alleen de waterontharder werking kan verschillen tussen deze diverse exemplaren, daarnaast geldt dat eveneens voor de kosten die eraan verbonden zijn. Voor verschillende waterontharders die niet werken met zout geldt dat ze over een aanzienlijk lager prijskaartje beschikken. In eerste instantie kan dat uiteraard zeer interessant zijn, maar de praktijk leert ons dat de werking van dergelijke toestellen eigenlijk nog onvoldoende is bewezen. Omwille van deze reden wordt het dan ook vooral aangeraden om te kiezen voor één van de elektrische of mechanische exemplaren die er op de markt zijn terug te vinden. Hiervan is de werking immers uiteraard wel degelijk bewezen. Dit kan je allemaal krijgen bij Goedkopewaterontharders.nl.